Bilimsel Araştırma Projeleri

1) Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği, TÜBİTAK-SOBAG 1001  Destek Programı, 2017-Devam ediyor (Proje No: 117K037), (Araştırmacı sıfatıyla)

2) Türk Halk Bilimi ve Etnografyası Perspektifinden Giresun, Trabzon ve Rize Yöreleri Çobanlık Mesleği ve Hayvancılık Kültürü Üzerine Bir Alan Araştırması, TÜBİTAK-SOBAG 3001  Destek Programı, 2015-2016 (Proje No: 115K098), (Yürütücü sıfatıyla)

3) Giresun ve Trabzon İlleri Balıkçılarının Somut Olmayan Kültürel Mirası Üzerine Bir Alan Araştırması, TÜBİTAK-SOBAG 1002 Destek Programı, 2012-2013 (Proje No: 112K012) (Bursiyer sıfatıyla)

4)  Balıkesir Yöresi Halk Kültürü Unsurlarının Tespiti, Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi, 2000-2002. (Araştırmacı sıfatıyla)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir