Bilimsel Tebliğler

1) Doğu Karadeniz Bölgesi Sözlü Kültürünün Kültür Envanteri Çalışmaları İçindeki Yeri ve Kültür Turizmine Etkileri Üzerine Değerlendirmeler, DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, Trabzon, 23-24 Ekim 2017.

Bildiri Tam Metni

2) Dünya Mitolojilerinde Toprak Simgeciliği, Türk Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, Sivas, 13-15 Ekim 2017.

Bildiri Tam Metni

3) Asking for Marriage by Singing Folk Songs in the Marriage Traditions of the Turkish Peoples (Türk Halklarının Evlenme Geleneklerinde Mani/Türkü Söyleyerek Kız İsteme), International Conference: The West of the East, The East of the West, 04-06 July 2017, Prague/Czechia, s. 105-110.

Bildiri Tam Metni

4) Folklore Studies and the Urban Culture in Turkey: Some Remarks and Recommendations (Türkiye’de Folklor Araştırmaları ve Kent Kültürü: Bazı Eleştiriler ve Öneriler), 4th International Congress of Turkology, 21-23 September 2016, Warsaw/Poland.

Bildiri Tam Metni

5) Doğu Karadeniz Bölgesinde “Kurt Ağzı Bağlama” Uygulaması Üzerine Tespitler, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 02-04 Haziran Priştine/Kosova.

Bildiri Metni:

Doğu Karadeniz’de Kurt Ağzı Bağlama Uygulamaları

6) Türk Düğünlerinde Gerdeğe Giren Damadın Sırtını Yumruklama Geleneği, Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, 25-27 Mart 2016, Edirne.

Bildiri Metni:

Türk Düğünlerinde Damadın Sırtını Yumruklama Geleneği

7) Trabzon Balıkçılık Kültüründe Akçaabat’ın Yeri ve Akgün Ailesi, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu 26-28 Nisan 2013, Veysel Usta ve diğerleri (Ed.), Trabzon 2014, s. 651-668, Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları

 

 

 

 

 

Bildiri Metni:

Akçaabat Balıkçılık Kültürü ve Akgün Ailesi

8 ) Türk Halk Hikayelerinde Zindan, Zindanlar ve Mahkumlar, Ed. Emine Gürsoy Naskali-Hilal Oytun Altun, İstanbul 2006, s. 199-231. (4-5 Aralık 2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Uluslar arası Türk Kültüründe Hapishane konulu sempozyumda sunulan bildirinin yayınlanmış şeklidir.)

Bildiri Metni:

Türk Halk Hikayelerinde Zindan

9) Doğum Sonrasında Hediyeleşme-Balıkesir Örneği, Hediye Kitabı, Ed. Emine Gürsoy Naskali-Aylin Koç, İstanbul 2007, s. 391-395. (16-17 Kasım 2005 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Kültüründe Hediye konulu sempozyumda sunulan bildirinin yayınlanmış şeklidir.)

Bildiri Metni:

Doğum Sonrasında Hediyeleşme Geleneği

10) Gebelik ve Doğum Sonrası Çocuğun Bedensel Gelişimine Yönelik İnanış ve Uygulamalar, Beden Kitabı, İstanbul 2009, Kitabevi Yay. (4-5 Nisan 2007 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Türk Kültüründe Beden konulu sempozyumda sunulan bildirinin yayınlanmış şeklidir.)

Bildiri Metni:

Gebelik ve Doğum Sonrası Çocuğun Bedensel Gelişimine Yönelik İnanış ve Uygulamalar

11) Türk Mahalli Fıkra Tiplerine Giresun’dan Bir Örnek: İsiyin ve Sümes, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı, c. 2, Ankara 2010. (09-11 Ekim 2008 tarihleri arasında Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu konulu sempozyumda sunulan bildirinin yayınlanmış şeklidir.)

Bildiri Metni:

Türk Mahalli Fıkra Tiplerine Giresundan Bir Örnek İsiyin ve Sümes

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir