Bilimsel Makaleler

Uluslararası Sınıf Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Kent Kültüründe Deliler ve Delilerle İlgili Anlatılar: Giresun Örneği, Milli Folklor, S. 97, Mart 2013, s. 91-110.

 

 

 

 Metin: Delilik Anlatıları Makale

2)  Balıkesir’de Bulunan Bir Cönk ve İçinde Yer alan Fâl-i Nebât Örneği, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yıl 2011, Sayı 59, s. 313-324. (A Sınıfı)

 Metin: Falname Makale

3) Altay Türklerinin Destanlarındaki Ölüm Teması Üzerine Bazı Tespitler, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2011, S. 59, s. 1-20. (C Sınıfı)

 Metin: Altay Destanlarında Ölüm Makale

4) Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisi İle Tatar Türklerinin Yosif Kitabı Üzerine Mukayeseli Bakış, Millî Folklor, 2004, Cilt 8, Yıl 16, Sayı 61, s. 149-159. (Dergi şu anda A Sınıfı kategoridedir.)

 

 

 

 

 

 

 

 Metin: Yosıf Kitabı ve Yusuf u Züleyha

5) Yirtöşlik Destanının Sibirya (Tümen) Türkleri Eş Metnindeki Olağanüstü Yardımcı Kahramanlar Motifi Üzerine Bir Deneme, Millî Folklor, 2001, Cilt 7, Yıl 13, Sayı 51, s. 65-74. (Dergi şu anda A Sınıfı kategoridedir.)

 Metin: Yirtöşlik Makale

Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Av Merkezli İnanış ve Uygulamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (2), s. 33-56.

 Metin: Balıkçıların Mesleki İnanışları

2) Meslek Folkloru Araştırmaları Tarihine Bir Bakış, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1), s. 111-137.

 

 

 

 

 

 

 

 Metin: Meslek Folkloru Araştırmaları Tarihine Bir Bakış

3) “Doğu Karadeniz Balıkçılarında Yerleşim, Aile ve Gündelik Hayat, Uluslararası Karadeniz Havzası Folklor Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1), s. 19-42.

 

 

 

 

 

 

 

 Metin: Doğu Karadeniz Balıkçıları…

4) Trabzon Şalpazarı Çepnileri İle Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası Etrafındaki İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi, Karadeniz-Sosyal Bilimler Dergisi, Kış 2008, Yıl 1, Sayı 1, s. 21-34.

 Metin: Şalpazarı-Çuvaş Doğum Makale

5) Hacivat ile Karagöz’ü Belli Bir Döneme Tarihsel Kişilikler Olarak Konumlandırma Çabalarına Sinemadan Bir Örnek: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” Filmi, Türklük Bilimi Araştırmaları, 26, 2009-Güz, s. 9-20. (Prof. Dr. Mehmet Aça ile birlikte)

 

 

 

 

 

 

 Metin: Karagöz-Hacivat Makale

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Halk Edebiyatı (Sözlü Edebiyat) Konularının Edebiyat Dersi Kitaplarında Ele Alınışına Dönük Bazı Tespit ve Öneriler, Millî Eğitim, Sayı 169, Kış/2006, s. 337-353.

 Metin: Ders Kitaplarında Sözlü Edebiyat Makale

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>